Saturday, December 12, 2015

Projek Internet Bersih

Projek Internet Bersih adalah usaha untuk menyediakan kemudahan dan perisian yang selamat bagi penggunaan kanak-kanak dan juga individu yang mahu ada kemudahan tapisan awal.

Projek Internet Bersih juga adalah untuk meningkatkan keselamatan pelayaran Internet dengan kempen kesedaran dan juga latihan kepada pengguna-pengguna Internet Malaysia.

No comments: